מטרתו של אתר biblio.co.il הינה לעזור לכם ליצור רשומות ביבליוגרפיות בדרך קלה ופשוטה. עבודת הרכבת הרשימה הביבליוגרפית גוזלת זמן ובעייתית. הורדת נקודות על רשומה לא נכונה יכולה בהחלט לפגוע בהשקעה הרבה שהושקעה בכתיבת העבודה האקדמית. מערכת הרכבת הביבליוגרפיות שבאתר מעודכנת לפי המהדורה השישית של שיטת ה-APA שנכתבה בשנת 2010.

לדוגמא:

סמינר הקיבוצים נוהגים לרשום רשומה ביבליוגרפית של ספר באופן הבא:

גרוסמן, ד. (תשמ"ז 1987). הזמן הצהוב. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

באוניברסיטה הפתוחה לעומת זאת נוהגים לרשום רשומה ביבליוגרפית של ספר באופן הבא:

גרוסמן, ד' (1987). הזמן הצהוב. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

שימו לב לגרש שאחרי האות הראשונה של שם המחבר וההדגשה של שם הספר בכתיבת הרשומה של האוניברסיטה הפתוחה, לעומת התצוגה של הרשומה לפי ההוראות באתר סמינר הקיבוצים. לכן אנו מציעים לכם לבדוק כיצד נוהגים לרשום רשומות ביבליוגרפיות במוסד הלימודים בו אתם לומדים. אנו מציינים זאת כדי שלא תשתמשו ברשומות המופקות מהאתר בצורה עיוורת, מה שיכול להביא בסופו של דבר להורדת הציון.

בצד שמאל תמצאו רשימה של מוסדות לימוד בארץ. לחיצה על שם המוסד תוביל אתכם להוראות הרכבת הרשומה הביבליוגרפית במוסד הנבחר. יתכן כי הקישור לא תמיד יוביל להוראות הרשמיות של אותו מוסד לימודי, אם מצאתם שמוסד הלימוד בו אתם לומדים נעדר מהרשימה שא שלחו לנו קישור לדף ונשמח להוסיף אותו לרשימת הקישורים.